ARGO Auto är en vidareutveckling av Anchoring1000. En del förbättringar har gjorts i den mekaniska delen. Det elektroniska styrsystemet är helt nyutvecklat.

AnchoringARGO™ är en elektrisk ankarvinsch som underlättar ankringsmanövern för alla ombordvarande - du kan t.o.m. ankra upp och kasta loss enkelt vid ensamturer! Samtliga tilläggningsmanövrar sköts smidigt från förarplatsen och med vårt fjärrkontrollsystem justerar du ankringen på centimetern från land, sträcker upp eller släpper ut.

Vår nya transmission gör att den utgående effekten i förhållande till motoreffekten är mycket hög. Tekniskt uttryckt har den en 90-procentig verkningsgrad att jämföra med en c:a 50-procentigt effektutnyttjande hos konkurrerande produkter.

View this site in English!